Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osobnosť – význam cudzieho slova

súhrn všetkých vrodených aj získaných vlastností človeka. Zahŕňa temperament, charakter, schopnosti a vôľu.