Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ostentatívny – význam cudzieho slova

nápadný, zrejmý; okázalý; zdôraznený