Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osteoblastóm – význam cudzieho slova

nádor vytvorený z buniek majúcich charakter kostného tkaniva