Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ozonosféra – význam cudzieho slova

časť stratosféry s vysokou koncentráciou ozónu