Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

páža – význam cudzieho slova

mladý šľachtic žijúci na dvore iného šľachtica a konajúci tam drobné služby