Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pária – význam cudzieho slova

vydedenec; utláčaný, bezprávny človek; v Indii príslušník najnižšej spoločenskej vrstvy, kasty nedotknuteľných