Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pýtický – význam cudzieho slova

tajomný, záhadný; nejasný, dvojzmyselný, dvojznačný