Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pašalík – význam cudzieho slova

hodnosť a funkcia pašu; územie v Osmanskej ríši, ktorého správcom bol paša