Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pakovať - význam cudzieho slova

baliť; vo výpočtovej technike zhusťovať, prevádzať dáta do zhusteného tvaru