Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paladín – význam cudzieho slova

jeden z dvanástich členov kráľovskej družiny Karla Veľkého; v prenesenom zmysle ochranca, zástanca, verný sprievodca, poradca