Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palatín – význam cudzieho slova

v Uhorsku najvyšší dvorný úradník, zástupca panovníka, najvyšší veliteľ vojska