Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palatalizácia - význam cudzieho slova

mäkčenie hlásky