Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palatalizácia – význam cudzieho slova

mäkčenie hlásky