Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palatolália – význam cudzieho slova

choroba reči, huhňavosť