Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palatolália - význam cudzieho slova

choroba reči, huhňavosť