Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palatoschíza - význam cudzieho slova

vrodený rázštep podnebia