Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palatoschíza – význam cudzieho slova

vrodený rázštep podnebia