Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palcát – význam cudzieho slova

stredoveká krátka zbraň; odznak hajtmanov; odznak richtárskej moci