Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palearktický, paleoarktický – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa k severnej časti Starého sveta, teda k Európe, strednej a severnej Ázii a severnej Afrike