Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleoantropológia - význam cudzieho slova

náuka o pravekom človeku