Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleoantropológia – význam cudzieho slova

náuka o pravekom človeku