Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleobiológia - význam cudzieho slova

náuka o predvekých organizmoch, súčasť paleontológie