Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleobiológia – význam cudzieho slova

náuka o predvekých organizmoch, súčasť paleontológie