Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleocén - význam cudzieho slova

najstaršie oddelenie starších treťohôr, paleogénu