Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleoklíma - význam cudzieho slova

podnebie Zeme v najstarších časoch jej existencie