Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleontológ - význam cudzieho slova

znalec vyhynutých rastlín a živočíchov, odborník v paleontológii