Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleontológia - význam cudzieho slova

náuka o vyhynulých živočíchoch a rastlinách uplynulých geologických období skúmajúca skameneliny, paleobiológia