Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleozoológ – význam cudzieho slova

znalec vyhynutých živočíchov, odborník v paleozoológii