Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleozoológia - význam cudzieho slova

náuka o vyhynutých živočíchoch