Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paleozoológia – význam cudzieho slova

náuka o vyhynutých živočíchoch