Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paletizácia – význam cudzieho slova

doprava a skladovanie tovaru na paletách, zavádzanie tejto metódy