Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paliatívum – význam cudzieho slova

liek alebo prostriedok zmierňujúci bolesť, ktorý však neodstraňuje jej príčinu