Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palilógia - význam cudzieho slova

opakovanie rovnakých slov na konci jedného a na začiatku druhého verša, epanastrofa