Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palilógia – význam cudzieho slova

opakovanie rovnakých slov na konci jedného a na začiatku druhého verša, epanastrofa