Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palindróm – význam cudzieho slova

slovo alebo niekoľko slov znejúcich pri čítaní spredu aj zozadu rovnako, napr. krk