Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palingenéza – význam cudzieho slova

vývoj, pri ktorom sa objavuje charakter predkov v nasledujúcich generáciach; roztavenie horniny na magmu a jej opätovné stuhnutie na horninu žulovitého vzhľadu