Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

palpitácia – význam cudzieho slova

subjektívne nepríjemne vnímané búšenie srdca