Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panónska oblasť - význam cudzieho slova

Malá a Veľká uhorská nížina so suchomilnou vegetáciou; pusta