Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panchromatický – význam cudzieho slova

citlivý na všetky druhy svetelného žiarenia