Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pandántiv, pendentív – význam cudzieho slova

konštrukčný prvok sprostredkujúci prechod zo základne do klenby kopule