Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pandémia - význam cudzieho slova

nákaza rozšírená na väčšej časti sveta, veľká epidémia