Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pand��ntiv, pendent��v – význam cudzieho slova

Nenašli sme žiadny význam pre zadané slovo!