Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panfóbia - význam cudzieho slova

chorobný strach zo všetkého, z akéhokoľvek vzruchu v okolí, pantofóbia