Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pangenéza - význam cudzieho slova

Darwinova hypotéza o tom, že vlastnosti organizmu sa prenášajú na potomstvo malými čiastočkami, ktoré nazval gemulami