Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pankreasektómia - význam cudzieho slova

chirurgické vybratie podžalúdkovej žľazy