Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panslávizmus – význam cudzieho slova

osvietenské liberálne hnutie usilujúce o zjednotenie slovanských národov, neskôr nacionalistický smer pod vedením ruských cárskych kruhov