Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

panteón – význam cudzieho slova

antický chrám zasvätený všetkým bohom; miesto na pochovávanie slávnych ľudí; sieň so sochami slávnych osôb národa; súbor bohov jedného náboženstva