Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pappenheimskí – význam cudzieho slova

vojaci pluku generála Pappenheima v tridsaťročnej vojne; súvisí s výrokom Valdštejna „poznať svojich pappenheimských“, čiže vedieť, čo v kom je, nerobiť si ilúzie