Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parémia - význam cudzieho slova

porekadlo, príslovie