Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parémia – význam cudzieho slova

porekadlo, príslovie