Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paréza – význam cudzieho slova

čiastočná strata hybnosti, neúplná obrna