Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paréza - význam cudzieho slova

čiastočná strata hybnosti, neúplná obrna