Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parírovať – význam cudzieho slova

odraziť ranu, odkryť; odblaniť mäso, odstrániť z neho tuk; čeliť, odpovedať; poslúchnuť, podrobovať sa, vyhovieť niekomu