Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paródia – význam cudzieho slova

zosmiešňujúce napodobňovanie vážneho diela; smiešne napodoňovanie pohybov a spôsobu reči známej osoby; čo je smiešne podobné niečomu inému