Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parabióza – význam cudzieho slova

experimentálne spojenie niekoľkých organizmov do jedného celku a ich súžitie