Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parafráza - význam cudzieho slova

voľné spracovanie, voľný výklad, vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami; v umení voľné spracovanie cudzej predlohy