Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

parafrázia – význam cudzieho slova

chorobné preriekavanie sa