Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

paraganglión - význam cudzieho slova

uzlík tvorený chromatofinnými bunkami u prednej aorty